X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

یادآوری

پنج‌شنبه 9 بهمن‌ماه سال 1393 ساعت 09:27 ق.ظ

دوستان سلام  

با توجه به تعدد نسخه های شاهنامه که توسط اساتید مختلف گردآوری شده است  ،  امکان تفاوتهایی در هر نسخه وجود دارد  بنابراین یادآوری می کنم که اینجانب در این وبلاگ  کار منثورکردن متون را بر اساس شاهنامه  تصحیح شده توسط دکتر محمد دبیرسیاقی  انجام دادم .

با سپاس

فریناز 

 

 

سید محمد دبیرسیاقی شاعر، ادیب، نویسنده، محقق، مولف، مصحح، مدرس، واژه شناس، طنزپرداز، فرهنگ نویس و پژوهشگر ایرانی به سال ۱۲۹۸ هجری شمسی در قزوین چشم به جهان گشود.

پس از انجام تحصیلات خود در قزوین به تهران رفت و دیپلم خود را از دارالفنون گرفت. آن گاه وارد دانشکده حقوق شد. به سال ۱۳۲۴دکترای ادبیات فارسی را از دانشگاه تهران گرفت. پس از این به استخدام اداره دارایی درآمد و رییس مالیه تهران شد و سرانجام به سال ۱۳۵۳ به افتخار بازنشستگی نائل آمد. در این دوران مدتی مدیر ماهنامه اقتصادی مالیات بود.

در آن زمان ریاست دانشکده حقوق را علامه علی اکبرخان دهخدا برعهده داشت، دبیرسیاقی به همکاری با او پرداخت و در ضمن به رشته زبان و ادبیات فارسی علاقه مند شد و در این رشته دکترا گرفت. دکتردبیرسیاقی به سال ۱۳۲۶ به یاری دهخدا در تنظیم لغت نامه شتافت و بعدها ریاست سازمان لغت نامه را بر عهده گرفت.

او مدت ها در دانشگاه های تهران، چین و مصر به تدریس ادبیات فارسی پرداخت.

دبیرسیاقی عضو هیات علمی انجمن آثار و مفاخر ایران و عضو انجمن ایران شناسی است.

از آثار او است:

آثار جشن سده، ۱۳۲۴.

همکاری در نگارش لغتنامه با دهخدا از سال ۱۳۲۶.

تذکره الملوک از میرزا سمیعا، سازمان اداری حکومت صفوی، یا، تعلیقات استاد ولادیمیر فئودروویچ مینورسکی بر تذکره الملوک، ترجمه مسعود رجب نیا، با حواشی و فهارس و مقدمه و امعان نظر محمد دبیرسیاقی، ۱۳۳۲/ ۱۳۶۸، تهران: امیرکبیر / چاپ سوم ۱۳۷۸.

گنج بازیافته، ۱۳۳۴.

تصحیح شاهنامه فردوسی، ۱۳۳۵.

تصحیح زراتشت نامه، ۱۳۳۶.

تصحیح غیاث اللغات، ۱۳۳۶.

رگ رگی از آب شیرین و آب شور (مجموعه اشعار).

تصحیح جامع التواریخ (بخش سامانیان و غزنویان)، ۱۳۳۶.

تصحیح مجمع الفرس سروری کاشانی، ۱۳۳۹.

تصحیح دیوان شاه داعی شیرازی، ۱۳۳۹.

تصحیح شانزده رساله شاه داعی شیرازی، ۱۳۴۰.

نمونه نثرهای آموزنده و دلاویز فارسی (معاصران)، ۱۳۴۴، 2ج.

نمونه نثرهای آموزنده و دلاویز فارسی (پیشینیان)، ۱۳۴۵، ۲ج.

مجموعه قوانین مورد عمل مالیات بر درآمد، ۱۳۴۴.

مشتی از خروار، ۱۳۴۵.

تصحیح السامی فی الاسامی از میدانی، ۱۳۴۵.

دستور زبان فارسی، ۱۳۴۵.

کشف الابیات شاهنامه فردوسی، ۱۳۷۸، تهران: مدبر، ۹۷۰ص / جلد یکم، ۱۳۴۷.

تصحیح دیوان دقیقی، ۱۳۴۷.

تصحیح دیوان لامعی، ۱۳۵۳.

پنجاه لطیفه از عبید زاکانی قزوین به ضمیمه گلچینی از سروده های محمد دبیرسیاقی قزوینی، به همراه فهرست لغات فارسی با معادل عربی، ۱۳۵۴، تهران، یازده + ۵۳ ص / قزوین: طه، ۱۳۷۷، ۸۷ص.

گزیده امثال الحکم دهخدا، ۱۳۵۷.

خاطراتی از دهخدا و از زبان دهخدا، ۱۳۵۹.

تصحیح دیوان دهخدا، ۱۳۶۲ / ۱۳۶۶، تهران: تیراژه، چهل و چهار + ۲۰۹ص / چاپ پنجم ۱۳۷۰.

تصحیح ملخص اللغات حسن خطیب کرمانی، ۱۳۶۲.

نمونه های نظم و نثر فارسی، ۱۳۶۵.

فارسی سرکوهی، ۱۳۷۶.

کشف الابیات مثنوی نیکلسون، ۱۳۷۱.

تصحیح دیوان لغات ترک، ۱۳۷۵.

کتابچه سرشماری شهر قزوین بر پایه تعلیمات نوین، ۱۳۸۰.

برگردان روایت گونه شاهنامه فردوسی به نثر، ۱۳۸۰، تهران: قطره و بیرنگ، ۴۷۶ ص / ۱۳۸۴.

جشن نامه اشراقی، اشراقینامه مجموعه مقالات تاریخی، اجتماعی، ادبی، جغرافیایی در بزرگداشت دکتر احسان اشراقی در قزوین، ۱۳۸۱، قزوین: حدیث امروز، ۳۳۸ ص.

برگزیده اشعار استاد عنصری بلخی، ۱۳۵۴، تهران: امیرکبیر، ۳۰ ص / چاپ ششم ۱۳۷۲ / چاپ هفتم ۱۳۷۸.

برگزیده اشعار منوچهری دامغانی، ۱۳۶۲، تهران: امیرکبیر، ۴۵ص / چاپ ششم ۱۳۷۲/ چاپ هفتم ۱۳۷۸.

برگزیده و شرح اشعار فرخی سیستانی، ۱۳۸۰، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز، ۲۸۱ص از مجموعه ادب جوان زیر نظر بهاءالدین خرمشاهی.

برگزیده و شرح اشعار منوچهری، ۱۳۸۰، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز، ۲۲۲ ص از مجموعه ادب جوان.

بیان الادیان در شرح ادیان و مذاهب جاهلی و اسلامی، تالیف ابوالمعالی محمدالحسینی العلوی، تصحیح عباس اقبال آشتیانی و محمدتقی دانش پژوه، به اهتمام دبیرسیاقی، ۱۳۷۵، تهران: روزنه: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر نشر میراث مکتوب، هشت + ۱۳۱ص.

پادشاهی اسکندر، از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی، ۱۳۷۹، تهران: قطره.

پادشاهی اشکانیان و پادشاهی ساسانیان از اردشیر بابکان تا بهرام شاپور، از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی، ۱۳۷۹، تهران: قطره.

پادشاهی خسرو پرویز از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی، ۱۳۷۹، تهران: قطره.

پادشاهی ساسانیان از پادشاهی یزدگرد بزه گر تا قباد از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی، ۱۳۷۹، تهران: قطره.

پادشاهی قباد (شیرویه) اردشیر، گراز (فرائین) پوراندخت، آزرمدخت، فرخزاد، یزدگرد شهریار از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی، ۱۳۷۹، تهران: قطره.

پادشاهی کسری انوشیروان، از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی، ۱۳۷۹، تهران: قطره.

پادشاهی کیخسرو: داستان فرود، از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی، ۱۳۷۸، تهران: پیوند معاصر و نشر قطره / ۱۳۸۰.

پادشاهی کیخسرو: نومید شدن کیخسرو از جهانداری پادشاهی لهراسب، از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی، ۱۳۷۹، تهران: قطره.

پادشاهی کیکاوس رفتن او به مازندران و هفتخان رستم از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی، ۱۳۷۷، تهران: قطره.

پادشاهی گشتاسب هفتخان اسفندیار، از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی، ۱۳۷۹، تهران: قطره.

پادشاهی گشتاسب: داستان رزم رستم و اسفندیار از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی، ۱۳۷۹، تهران: قطره.

پادشاهی گشتاسب: داستان رستم و شغاد، پادشاهی بهمن اسفندیار، پادشاهی همای چهرزاد پادشاهی داراب، پادشاهی دارا از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی، ۱۳۷۹، تهران: قطره.

پادشاهی منوچهر، از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی، ۱۳۷۷، تهران: قطره.

پادشاهی نوذر - زو - گرشاسب. کیقباد از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی، ۱۳۷۱، تهران: علمی، ۱۱۴ص / ۱۳۷۷، تهران: قطره.

پادشاهی هرمزد از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی، چاپ دوم ۱۳۷۹، تهران: قطره.

پیشاهنگان شعر پارسی (سده های سوم و چهارم و آغاز سده پنجم هجری)، ۱۳۵۱، تهران: کتاب های جیبی، فرانکلین، سیزده + ۲۸۶ ص / ویرایش دوم ۱۳۷۰، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ۲۸۶ص / ۱۳۷۴، تهران: علمی و فرهنگی، سیزده + ۲۸۶ ص.

پیشاهنگان شعر پارسی (سده های سوم و چهارم و آغاز سده پنجم هجری)، ۱۳۷۰، تهران: کتابهای جیبی: امیرکبیر، ۲۸۶ ص از مجموعه سخن پارسی / کتابهای جیبی، فرانکلین، ۱۳۵۱ / چاپ سوم ۱۳۷۰.

تاریخ ایران از آغاز تا انقراض ساسانیان: با مقدمه و فهارس تالیف حسن پیرنیا مشیرالدوله، تاریخ مفصل ایران از صدر اسلام تا انقراض قاجاریه، تالیف عباس اقبال آشتیانی، با حواشی و تجدید نظر و فهارس به کوشش دبیرسیاقی، ۱۳۴۶ / ۱۳۷۵، تهران: خیام، دو جلد در یک مجلد / چاپ هشتم پاییز ۱۳۷۶ / چاپ نهم ۱۳۸۰.

تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر، تالیف غیاث الدین بن همام الدین الحسینی المدعو به خواندمیر، با مقدمه جلال الدین همائی، زیرنظر دبیرسیاقی، ۱۳۳۳، تهران: خیام، ۴ ج / چاپ چهارم ۱۳۸۰.

تاریخچه فرهنگ و مدارس سرزمین قزوین بر مبنای تعلیمات نوین از ۱۳۲۰ تا ۱۴۲۰ هجری قمری = ۱۲۸۱تا ۱۳۷۹هجری شمسی، به اهتمام دبیرسیاقی و ابراهیم صفاری، ۱۳۸۰، تهران: نشر حدیث امروز.

ترجمان القرآن: شامل لغات قرآن کریم و معانی فارسی آن، تالیف شریف جرجانی، ترتیب داده عادل بن علی بن عادل الحافظ، به ضمیمه فهرست الفبائی معانی و لغات فارسی به کوشش دبیرسیاقی، ۱۳۳۳، تهران: حیدری، ۱۴۸ ص.

تصویرها و شادیها: گزیده اشعار منوچهری دامغانی، ۱۳۷۳، تهران: سخن، ۴۲۷ ص، از میراث ادب فارسی / چاپ دوم۱۳۷۳/ چاپ سوم ۱۳۷۷ / چاپ چهارم ۱۳۸۰.

جنگ مازندران و هفتخان رستم از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی، ۱۳۷۰، تهران: علمی، ۹۴ص.

حوادث پس از کشته شدن سیاوش از شاهنامه فردوسی، ۱۳۷۸، تهران: پیوند معاصر و قطره / ۱۳۸۰.

داستان اکوان دیو و داستان بیژن و منیژه، از شاهنامه فردوسی، ۱۳۷۱، تهران: علمی، ۱۲۷ ص.

داستان بهرام چوبینه: قدیمیترین نثر به جامانده فارسی یا (بخشی از اخبار ملوک عجم منقول در ترجمه تاریخ طبری)، (بخشی از شاه نامه ابومنصوری)، ۱۳۶۹، تهران: مهتاب، چهل و چهار + ۶۸ ص.

داستان جنگ هاماوران و به آسمان رفتن کاووس و جنگ هفت گردان از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی، ۱۳۷۱، تهران: علمی، ۸۲ ص / ۱۳۷۸، تهران: پیوند معاصر و نشر قطره / ۱۳۸۰، تهران: قطره.

داستان رستم و شغاد، پادشاهی بهمن اسفندیار، پادشاهی همای، پادشاهی داراب و پادشاهی دارا از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی، ۱۳۷۱، تهران: علمی، 122 ص / چاپ سوم ۱۳۷۶.

داستان سهراب و رستم از شاهنامه فردوسی، ۱۳۷۸، تهران: پیوند معاصر و نشر قطره.

داستان سیاوش از شاهنامه فردوسی، ۱۳۷۸، تهران: پیوند معاصر و قطره.

داستان سیاوش از شاهنامه فردوسی، ۱۳۷۹، تهران: قطره.

داستانهای چینی و داستانهای امثال چینی، گردآوری و ترجمه از جان خون نین، لیو بائوزین، به اهتمام دبیرسیاقی، ۱۳۷۱، تهران: آرا، بیست + ۲۷۷ص.

داستانهای نامورنامه باستان شاهنامه فردوسی، تهران: قطره، ۲۵ ج.

دیوان استاد منوچهری دامغانی با حواشی و تعلیقات و تراجم احوال و فهارس و لغت نامه...، ۱۳۳۸، تهران: زوار، ۴۴۰ص.

دیوان حکیم فرخی سیستانی با مقدمه و حواشی و تعلیقات و و فهرست اعلام و لغات و مقابله نسخ معتبر، ۱۳۳۵، تهران: اقبال، سی و هشت + ۵۱۰ص / ویرایش چهارم ۱۳۷۱، تهران: زوار، چهل و پنج + ۵۲۳ص / چاپ پنجم ۱۳۷۸.

دیوان عنصری بلخی: با حواشی و تعلیقات و تراجم احوال و فهارس و لغت نامه و مقابله با نسخه های خطی و چاپی، ۱۳۴۲ / ۱۳۶۳، تهران: سنائی، ۶۷+ ۴۳۵ص.

دیوان منوچهری دامغانی: با حواشی و تعلیقات و تراجم احوال و مقدمه و فهارس و لغت نامه و مقابله با بیست و چهار نسخه خطی و...، ۱۳۷۴ / ۱۳۷۰، تهران: زوار، بیست و شش + ۴۱۴ ص / چاپ دوم ۱۳۷۵ / چاپ سوم ۱۳۷۹.

ره آموز حکمت: یادداشتیهای روزانه صفر طهران میرزا علی اصغرخان حکمت شیرازی (از یکشنبه اول محرم ۱۳۳۲ تا سه شنبه ۲۹ شوال ۱۳۳۴هجری قمری) (هشتم آذر ۱۲۹۲ تا ششم شهریور ۱۲۹۴ هجری شمسی)، به اهتمام دبیر سیاقی، ۱۳۸۱، قزوین: حدیث امروز، ۵۳۶ ص / ۱۳۷۹، دو جلد ره آورد حکمت: شرح مسافرتها و سفرنامه های میرزا علی اصغرخان حکمت شیرازی، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

ره آورد سفر: گزیده سفرنامه ناصر خسرو، با تصحیح وتوضیح، ۱۳۷۰، تهران: سخن، سی و یک + ۲۴۹ ص. از میراث ادب فارسی. چاپ چهارم ۱۳۷۴.

زندگینامه فردوسی و سرگذشت شاهنامه بانضمام داستان کک کوهزاد و بخشی از برزونامه منسوب به خواجه عمید عطاء بن یعقوب معروف به عطائی، ۱۳۷۰، تهران: علمی.

سخن گستر سیستان: گزیده اشعار فرخی سیستانی، ۱۳۷۳، تهران: سخن، ۳۶۳ ص. از مجموعه میراث ادب فارسی / چاپ دوم پائیز ۱۳۷۴ / چاپ سوم ۱۳۷۹ / چاپ چهارم ۱۳۸۰.

سفرنامه ابومعین حمیدالدین ناصر بن خسرو قبادیانی مروزی با حواشی و تعلیقات و فهارس اعلام و شرح لغات، ۱۳۳۵، تهران: زوار، سی و دو + ۱۵۶ ص.

سفرنامه حکیم ناصرخسرو قبادیانی مروزی بإ؛  حواشی و تعلیقات و فهارس اعلام تاریخی، ۱۳۷۳، تهران: زوار، چهل و شش +  ۴۰۰ ص / چاپ سوم ۱۳۶۹/ چاپ ششم ۱۳۷۵ / چاپ هفتم ۱۳۸۱.

تصحیح سفرنامه خوزستان، نوشته عبدالغفار نجم الدوله، ۱۳۶۳ / ۱۳۴۱، تهران: علی اکبر علمی، دوازده + ۲۰۲ ص.

تصحیح سفرنامه مکه از راه سیبری، چین، ژاپن ...، نوشته مهدیقلی هدایت مخبرالسلطنه؛ با حواشی و فهارس، ۱۳۲۴ / ۱۳۶۸، تهران: تیراژه، چهارده + ۳۳۷ ص.

سلطان جلال الدین خوارزمشاه، ۱۳۴۴ / ۱۳۸۰، تهران: علمی و فرهنگی، دوازده + ۲۰۶ ص.

سیر تاریخی بنای شهر قزوین و بناهای آن: از آغاز تا سال ۱۳۲۰ هجری شمسی با فهرست و نقشه ها و تصاویر، ۱۳۸۱، قزوین: سازمان میراث فرهنگی کشور (پژوهشگاه)، اداره کل میراث فرهنگی استان قزوین: حدیث امروز، ۸۰۰ ص.

شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی (با معانی لغات و توضیحات)، ۱۳۸۱، تهران: قطره، ۵ج. (۲۸۹۳ص). ج ۱. از آغاز تا پایان داستان رستم و سهراب. ج ۲. از داستان سیاوش تا پایان داستان بیژن و منیژه. ج ۳. از جنگ یازده رخ تا داستان رستم و شغاد.

تصحیح فرهنگ آنندراج، تالیف محمد پادشاه متخلص به شاد، ۱۳۳۵، تهران: خیام، ۷ ج. چاپ سوم ۱۳۸۱.

فرهنگ چراغ هدایت، تالیف سراج الدین علی خان حسام الدین الگوالیری اکبرآبادی (۱۱۰۱ - ۱۱۶۹ هجری قمری)، ۱۳۳۷، تهران: معرفت، ۳۳۰ص.

فرهنگهای فارسی به فارسی به زبانهای دیگر و فرهنگهای موضوعی و گویشهای محلی و فرهنگ گونه ها، ویرایش دوم ۱۳۷۵، تهران: آرا، ۵۱۶ص.

فرهنگهای فارسی و فرهنگ گونه ها، ۱۳۶۸، تهران: اسپرک، ۴۹۹ ص.

فصلی از جامع التواریخ: سرگذشت حسن صباح و جانشینان او، یا، تاریخ فرقه رفیقان و اسماعیلیان الموت، تالیف خواجه رشیدالدین فضل الله، ویرایش دوم ۱۳۶۶، تهران: البرز.

فصلی از جامع التواریخ: شامل تاریخ سلطان یمین الدوله محمود بن سبکتگین و اسلاف و اخلاف او و آنچه بدان متعلق است از تواریخ آل بویه و آل سامان، تالیف رشیدالدین فضل الله وزیر همدانی، با مقدمه و حواشی و فهارس، ۱۳۳۸، تهران: کتابفروشی فروغی، دوازده + ۱۸۱ ص.

گزیده امثال و حکم علی اکبر دهخدا، ۱۳۶۲، تهران: تیراژه، چهل و نه + ۱۹۲ص. چاپ پنجم: ۱۳۶۸.

گزیده تاریخ بیهقی: متن فارسی از قرن پنجم هجری، ویرایش دوم ۱۳۶۳، تهران: کتابهای جیبی، ۲۳۹ ص / ۱۳۴۵ / ۱۳۵۲، تهران: کتابهای جیبی با همکاری فرانکلین / ۱۳۸۰، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۲۳۹ ص / چاپ پنجم ۱۳۸۱. از مجموعه گنجینه سخن پارسی.

گفتارهای آموزنده و دلاویز (گزیده مقالات معاصران)، ۱۳۷۴، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ده + ۴۲۴ ص. از مجموعه میراث ایران و اسلام.

گلچینی از دیوان ناجی قزوینی، ۱۳۷۹، قم: حدیث امروز، ۱۳۵ ص.

گلچینی از نامورنامه باستان شاهنامه فردوسی، ۱۳۷۶، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۳۱۰ ص. از مجموعه میراث ایران و اسلام.

مقدمه بر گلستان سعدی، بخط مصطفی اشرفی، تشعیر صندوقی، با ترجمه احوال سعدی از دائره المعارف غلامحسین مصاحب، ۱۳۷۱/ ۱۳۷۳، تهران: پیام محراب / ۱۳۷۴ / ۱۳۷۵، تهران: پیام عدالت، ۳۵۰ص / پائیز ۱۳۷۶ / ۱۳۷۸/ چاپ هشتم ۱۳۸۰.

لغتنامه فارسی، ۱۳۶۱، تهران: دانشگاه تهران.

مجموعه مقالات عباس اقبال آشتیانی، ۱۳۶۸، تهران: دنیای کتاب. ویرایش دوم ۱۳۷۸، تهران: روزنه، ۵ ج.

معانی و بیان: تقریرات استاد بدیع الزمان فروزانفر، ۱۳۷۶، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۳۶ ص.

مقالات دهخدا، ۱۳۵۸، تهران: تیراژه، ۲ ج / چاپ دوم ۱۳۶۸. یادبود صدمین سال تولد علامه دهخدا. ج ۱. چرند و پرند، مجمع الامثال دخو، هذیانهای من، یادداشتهای پراکنده.

مقدمه شاهنامه: پادشاهی کیومرث - هوشنگ - طهمورث - جمشید - ضحاک، ۱۳۷۷، تهران: قطره، ۷۰ ص.

منابع سیر تاریخی شهر قزوین و بناهای آن، ۱۳۸۰، قزوین: حدیث امروز، ۲ج.

نامها و صفتها و ضمیرها و پسوندهای دیوان لغات الترک محمود بن حسین بن محمد کاشغری، با ترجمه و تنظیم و ترتیب الفبایی، ۱۳۷۵، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چهل و یک + ۱۱۰۱ ص.

دستور زبان فارسی، ویرایش دوم بهمن ۱۳۴۵، تهران: چاپخانه علی اکبر علمی، ۱۴۱ ص.

نزهه القلوب، تالیف حمدالله بن ابی بکر بن محمد بن نصر مستوفی قزوینی، با تعلیقات و فهارس، ۱۳۳۶، تهران: طهوری، سی و چهار + ۲۴۵ ص / ۱۳۷۸، قزوین: طه و نشر حدیث امروز، ۲۷۱ص / ۱۳۸۱، قزوین: حدیث امروز، ۲۶۲ ص. بخش نخست از مقاله سوم است.

نمونه های نظم و نثر ... فارسی، با همکاری حسین بحرالعلومی و علی اکبر فرزام پور، ۱۳۶۳، تهران: پیمان / دانشگاه سپاهیان انقلاب ایران، چاپ اول ۱۳۵۶

 

فهرست منابع:

کتاب شناسی ملی ایران.

فهرست مستند اسامی مشاهیر و مولفان.

فهرست مقالات فارسی از ایرج افشار.

دبیر ادیب، یادنامه دکتر دبیر سیاقی، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول آذر ۱۳۷۸

 http://ispahan.persianblog.ir/post/1690

نظرات (13)
دوشنبه 27 آذر‌ماه سال 1391 ساعت 09:10 ب.ظ
سلام فریناز جون
من لینکت کردم
امتیاز: 2 0
پاسخ:
ممنونم . لطف کردین .
دوشنبه 27 آذر‌ماه سال 1391 ساعت 09:12 ب.ظ
ببخشید نظر قبلی من بودمااااا
امتیاز: 0 2
پاسخ:
مرسی .
چهارشنبه 29 آذر‌ماه سال 1391 ساعت 12:29 ق.ظ
* بیا یلدایی شیم ...*
یلدا سالیان بسیار، بهانه ای بود و هست برای تقسیم انتظار در طولانی ترین شب سال ، باهم و کنار هم
پس یلدا را پاس میدارم به یاد کسانی که جایشان در کنار ما خالی ست وکسانی که در کنار خود جای خالی دارند ...
یلداتون مبارک
امتیاز: 2 1
پاسخ:
تشکر . شب چله خوبی داشته باشید
دوشنبه 4 دی‌ماه سال 1391 ساعت 07:56 ب.ظ
درود دوست گلم
امتیاز: 2 1
پاسخ:
تشکر
سه‌شنبه 5 دی‌ماه سال 1391 ساعت 04:50 ب.ظ
درود برتو دوست مهربانم
بادیگرکاخ های تخت جمشید منتظرحضورت هستم
سپاس فراوان ازشما
امتیاز: 2 0
پاسخ:
تشکر . حتما سر میزنم .
چهارشنبه 24 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 08:58 ب.ظ
سلام دوست عزیزم ممنون از حضور گرمتون در وبم.اگه با تبادل لینک موافق بودید.خبرم کنید تا لینکتون کنم.
امتیاز: 1 0
پاسخ:
درود
من در وبلاگ داستانهای شاهنامه لینکتون کردم.
البته کار وب من به اتمام رسیده است.
وبلاگ جدیدم را که زدم هم اگر تمایل داشتید لینکتون خواهم کرد.
شنبه 3 خرداد‌ماه سال 1393 ساعت 11:23 ق.ظ
تبادل لینک کنیم
امتیاز: 0 0
پاسخ:
با افتخار لینک شدین.
شنبه 3 خرداد‌ماه سال 1393 ساعت 09:56 ب.ظ
شما نیز لینک شدید
امتیاز: 1 0
پاسخ:
ممنون
جمعه 30 خرداد‌ماه سال 1393 ساعت 02:29 ب.ظ
این متن و یه ناشناس برام فرستاده: به امام زمان دختری هستم از خوزستان که پزشکان از معالجه ام ناامید شدند شب در خواب حضرت زینب(س) را دیدم در گلویم آب ریخت شفا پیدا کردم ازم خواست اینو به 20 نفر بگم. این پیام به دست کارمندی افتاد اعتقاد نداشت کارشو از دست داد، مرد دیگری اعتقاد پیدا کرد 20 میلیون بدست آورد، به دست کسه دیگری رسید عمل نکرد پسرشو از دست داد اگر به بی بی زینب اعتقاد داری این پیامو برای 20 نفر بفرست 20 روز دیگه منتظر معجزه اش باش
امتیاز: 1 0
پاسخ:
خواهش میکنم از این پیامها برای من نذارین.
ممنون.
یکشنبه 1 تیر‌ماه سال 1393 ساعت 09:15 ق.ظ
بسیار زیبا خیلی استفاده بردیم
امتیاز: 0 0
پاسخ:
ممنون از توجهتون.
چهارشنبه 4 تیر‌ماه سال 1393 ساعت 01:34 ب.ظ
همچنان منتظر تارنمای جدیدتون هستم، و اگرم مشغول فعالیت هستید از وجودش بی اطلاعم
امتیاز: 0 0
پاسخ:
براتون پیام داده بودم
دوشنبه 23 تیر‌ماه سال 1393 ساعت 03:48 ب.ظ
مبادا نژاد پرست باشیم
ما انسانیم
مبادا همچون پان فارس ها برای دیگران حق حیات قائل نباشیم
مبادا همچون پان فارس در ایران نسل کشی ی سر و صدا راه بیندازیم
مبادا هویت زدایی کنیم از دیگران
نسل کشی بی سروصدا
دارند شما را می کشند
در خواب ناز
مشکل بزرگ کشور ما تمامیت خواهی پان فارسهاست

یکی ازسلاح های پان فارسهای نژاد پرست و تمامیت خواه برچسب زدن و تهمت های گوناگون بر دیگران است.

اگر پان فارس به زبان ، عقائد ، آداب و رسوم و همه چیز غیر فارسها کاری نداشته باشد مشکلی وجود نخواهد داشت

تمامیت خواهی فارسی تحقیر و توهین دیگران و برچسب عقب مانده و وحشی و تجزیه طلب به دیگران از یک سو و ندادن هیچگونه امکانات و مجال رشد و ترقی به دیگران سبب شده گیلک و ترک و کورد و ... به این فارس پرمدعا نشان دهند که آنها در کشور از او شایسته تر بوده اند چه از لحاظ تاریخی چه فرهنگی چه زبانی و ...

مشکل بزرگ کشور من این است که پان فارس با حامیان انگلیسی و فراماسونری خود در حال قتل عام و نسل کشی هویتی ، زبانی ، فرهنگی و در نهایت فیزیکی کرد و ترک و بلوچ و گیلک و تات و تالش و راجی و عرب و ترکمن و پشتون و ... است
امتیاز: 0 0
پاسخ:
آیا در نوشته های من اثری از نژادپرستی دیدید؟!
پنج‌شنبه 17 اردیبهشت‌ماه سال 1394 ساعت 01:28 ق.ظ
وبلاگ خوندنی دارین مسلما الان به طور موقتی اومدم تا گذری نگاهی کنم و برم اما هر جا که سخن از شاهنامه هست قلب من با اشتیاق فراوان میتپه
برای خوندن تمامی مطالبتون خواهم اومد.
سپاس از شما بانوی ایرامی نیک نهاد
امتیاز: 0 0
پاسخ:
ممنون از لطفت
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد